• 185 ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เราเข้าใจความต้องการของคุณในเรื่องพื้น เราพร้อมในบริการคุณอยู่เสมอ

เรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องงานพื้นและซ่อมแซมพื้น

บริษัท ฟินิก้า พลัส จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ เรื่องการติดตั้งและซ่อมแซมระบบเคลือบพื้นผิวอุตสาหกรรม ด้วยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 15 ปี

รับมีใบรับประกันว่าเราจะไม่มีทางทิ้งงานของท่าน

เรามีทีมงานให้คำปรึกษาแก่ท่านเฉพาะทาง

ความพึ่่งพอใจของลูกค้าที่เคยกับดีเยี่ยม

เรามีทีมงานที่มากประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

วิสัยทัศน์ของเรา

บริษัท ฟินิก้า พลัส จำกัด มุ่งมั่นในการให้บริการงานติดตั้งและซ่อมแซมในระบบเคลือบพื้นผิว ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงกับความต้องการและประโยชน์สูดสุดของลูกค้า

ความมุ่งมั่นของ ฟินิก้า พลัส คือ การใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญระบบงานเคลือบพื้นผิวที่มีมานานกว่า 15 ปี ในการให้บริการติดตั้งและซ่อมแซมระบบเคลือบพื้นผิวอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด พร้อมทั้งดำเนินการพัฒนาบุคลกรให้มีความรู้ใหม่ ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในงานระบบเคลือบพื้นผิว
facts-img

0

จังหวัดที่เราในบริการ

facts-img

0

เรามีทีมงานค่อยในคำปรึกษา

facts-img

0

เรามีบริการตลอด

facts-img

0

สาขาต่างประเทศ

ฟินิก้า พลัส

เราทำเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดต่อลูกค้า

service-icon

ฟินิก้า พลัส

เราเปิดให้บริการมามากกว่า 15 ปี เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านงานพื้น

service-icon

อุปกรณ์ เครื่องมือ

เรามีอุปกรณ์ที่ทันสมัย และได้รับการยอมรับจากสากล

service-icon

วิศวกร

เรามีวิศวกรที่มีประสบการณ์ในด้านนี้มากกว่า 15 ปี

service-avater-image
service-icon

ทีมช่างของเรา

เรามีทีมช่างที่พร้อมจะทำงานให้คุณทุกเมื่อ

service-icon

คำนวณการใช้

เรามีทีมคำนวณการใช้งานของสีให้คุณเบื้องต้น

service-icon

การจัดการความปลอดภัย

เรามีบุคคลากรดูแล้วรักษาความปลอดภัย

ผลงานของเรา

project-img

Sport Floor

งาน Sport Floor System

project-img

Decorative Pool

งาน Decorative Pool System

project-img

Epoxy

งาน Epoxy Flooring System

project-img

PU Concrete

งาน PU Concrete Syetem

project-img

Sport Floor

งาน Sport Floor System

project-img

PU Concrete

งาน PU Concrete Syetem